logo

קבלת מידע עבור חוגים, סדנאות וקורסי העשרה במדע
קבלת מידע עבור סדנאות קצרות במדע
קבלת מידע עבור ח"צ וניצני מדע
קבלת מידע עבור מדען ברשת
קבלת מידע עבור סדנאות קיץ
קבלת פרטים על אירוע ליל המדענים 2020
הרשמה למפגש היכרות עם משחק המיינקראפט ללימוד כימיה - ההרשמה הסתיימה
קבלת תזכורת על הרצאת קציר לקהל הרחב
קבלת מידע עבור תכניות מיוחדות לבגרות
פרטי המתעניין
פרטי בית הספרפרטים נוספים

פרטים נוספים


פרטים נוספים


אישורים