לאור הנחיות משרד הבריאות

על כך שהמשק חוזר לתפקוד

מכירת הכלים לא תתאפשר יותר

הודעה על החזרת הכלים תישלח בתח' השבוע הבא.