Sondaj sou Eksperyans Anplwayè MHMNCC

masshirelogo
Konsèy Mendèv MassHire Metro North (MHMNWB) ap fè sondaj pou pi byen konprann eksperyans patwon yo lè l sèvi avèk Sant Karyè MassHire Metro North (MHMCC). Sondaj la ta dwe pran 5-7 minute pou konplete. Feedback ou a ap ede nou evalye sèvis nou yo.


Tanpri evalye sa ki annapre yo: