logo

קבלת פרטים על חוגים, סדנאות וקורסי העשרה במדע
קבלת פרטים על סדנאות קצרות במדע
קבלת פרטים על ח"צ וניצני מדע
קבלת פרטים על מדען ברשת
קבלת פרטים על סדנאות הקיץ
קבלת פרטים על אירוע ליל המדענים 2020
הרשמה למפגש היכרות עם משחק המיינקראפט ללימוד כימיה - ההרשמה הסתיימה
קבלת תזכורת על הרצאת קציר לקהל הרחב
קבלת פרטים על תכניות מיוחדות לבגרות
קבלת פרטים על יום המדע
קבלת פרטים על מחנה מדע לנוער
קבלת פרטים על סדנאות מייק מדע
פרטי המתעניין
פרטי בית הספרפרטים נוספים

פרטים נוספים


פרטים נוספים


פרטים נוספים

אישורים